www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTWAOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

04.09.2022 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24!

 Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli nowy rok szkolny 2023/2024. Po mszach świętych w kościele w Lipsku i Narolu wszyscy zebrali się na placu apelowym przed szkołą, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie roku szkolnego. Wprowadzono sztandar i odśpiewano hymn państwowy. Zebranych powitał Dyrektor Szkoły Wiesław Zdybek. Krótko przedstawił najważniejsze dane statystyczne z poprzedniego i obecnego roku szkolnego. Powitał nowych nauczycieli w osobach ks. Pawła Kruka, który zastąpił ks. Stanisława Książka oraz Panią Annę Marek, która zastąpiła Panią Martę Chodasewicz na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. Powitał i przedstawił nowego zastępcę Dyrektora Szkoły. Od tego roku szkolnego funkcję tą pełnić będzie Pani Elżbieta Wajs, która zastąpiła na tym stanowisku Pana Konrada Nowoświata. Przedstawił także zamierzenia w pracy szkoły wynikające z głównych kierunków polityki oświatowej naszego państwa. W tym roku szkolnym wśród głównych zamierzeń dydaktycznych podkreślił działania zmierzające do wzmocnienia motywacji uczniów w procesie nauczania, a w działaniach wychowawczych zwrócił uwagę na zadania zmierzające do poprawy kultury osobistej uczniów. Poinformował także o wyposażeniu klas szkolnych w nowe tablice białe niebrudzące oraz monitory interaktywne do wspomagania procesu dydaktycznego. Po podaniu informacji organizacyjnych związanych z przydziałem sal lekcyjnych, nauczycieli wychowawców, szatni klas oraz dowozu uczniów przez z-cę Dyr. Panią Elżbietę Wajs uczniowie udali się na spotkania w klasach z wychowawcami. Życzymy wszystkim uczniom, aby czas szkolnej nauki był niezapomnianą przygodą, okresem zacieśniania koleżeńskich relacji, a nadto - przepustką do realizacji marzeń. W nowym roku szkolnym wszystkim Uczniom życzymy odwagi w odkrywaniu świata, wytrwałości w dążeniu do obranych celów, a także wielu osiągnięć.

 

 

Powrót.  

 

 

 

  STYPENDIA

NAUKOWEWE

SPORTOWE

  NAUCZANIE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

OFERTA EDUKACYJNA

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE