www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA

TEATRZYK "ALBERCIK"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

REGULAMIN STOŁÓWKI

1.     Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, Gimnazjum w Narolu oraz Przedszkola Samorządowego w Narolu

2.     Obiady wydawane są dla:

     a) uczniów , których dożywianie finansuje MGOPS w Narolu,

     b) uczniów wnoszących opłaty   indywidualne,

     c) pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek.

3.     Posiłki wydawane są w godzinach 11.20 – 13.30.

4.     Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

5.     Przed miejscem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

6.     Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.

7.     Opłatę za posiłki należy wnosić z trzydniowym wyprzedzeniem, celem umożliwienia obsłudze stołówki zaplanowania odpowiedniej liczby posiłków na dany dzień.

8.     Opłata za posiłki jest wnoszona u intendentki szkolnej z zachowaniem zasad punktu 7.

9.     Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali, nie prezentować innych niestosownych zachowań.

10. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej 1 dzień wcześniej ( osobiście lub telefonicznie) do pedagoga szkolnego, intendentki lub bezpośrednio w kuchni.

11. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia, która ma go dostarczyć dziecku do domu.

12. W przypadku nieplanowanej nieobecności ucznia w szkole do chwili dostarczenia informacji o niemożności korzystania z obiadów przygotowany posiłek będzie proponowany chętnym uczniom.

13. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

14. Na stołówce obowiązuje zakaz żucia gumy.

15. W stołówce wywieszony jest jadłospis na 10 dni.

16. Na stołówce obowiązuje obuwie szkolne (zmienne).

17. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek na niej.

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

© Copyright 2019  SP Narol. All rights reserved.