www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

REGULAMIN STOŁÓWKI

1.     Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, Gimnazjum w Narolu oraz Przedszkola Samorządowego w Narolu

2.     Obiady wydawane są dla:

     a) uczniów , których dożywianie finansuje MGOPS w Narolu,

     b) uczniów wnoszących opłaty   indywidualne,

     c) pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek.

3.     Posiłki wydawane są w godzinach 11.20 – 13.30.

4.     Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

5.     Przed miejscem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

6.     Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.

7.     Opłatę za posiłki należy wnosić z trzydniowym wyprzedzeniem, celem umożliwienia obsłudze stołówki zaplanowania odpowiedniej liczby posiłków na dany dzień.

8.     Opłata za posiłki jest wnoszona u intendentki szkolnej z zachowaniem zasad punktu 7.

9.     Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali, nie prezentować innych niestosownych zachowań.

10. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej 1 dzień wcześniej ( osobiście lub telefonicznie) do pedagoga szkolnego, intendentki lub bezpośrednio w kuchni.

11. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia, która ma go dostarczyć dziecku do domu.

12. W przypadku nieplanowanej nieobecności ucznia w szkole do chwili dostarczenia informacji o niemożności korzystania z obiadów przygotowany posiłek będzie proponowany chętnym uczniom.

13. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

14. Na stołówce obowiązuje zakaz żucia gumy.

15. W stołówce wywieszony jest jadłospis na 10 dni.

16. Na stołówce obowiązuje obuwie szkolne (zmienne).

17. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek na niej.

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

© Copyright 2019  SP Narol. All rights reserved.