www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU    

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĽD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM


 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

PEDAGODZY SZKOLNI

 

 

 

Pedagog szkolny - mgr Roman Cichowski

Pedagog szkolny - mgr Grzegorz Patałuch

 


 
Czas  pracy pedagogów szkolnych w roku szkolnym 2019/2020:
 
 

Poniedziałek :
830-1330 Roman Cichowski (pok. 21)
1230-1430 Grzegorz Patałuch (pok. 204)
Wtorek :
800-1000 Grzegorz Patałuch (pok. 204)
1000-1430 Roman Cichowski (pok. 21)
Środa :
830-1330 Roman Cichowski (pok. 21)
1230-1430 Grzegorz Patałuch (pok. 204)
Czwartek :
830-1230 Roman Cichowski (pok. 21)
1230-1430 Grzegorz Patałuch (pok. 204)
Piątek :
800-1100 Grzegorz Patałuch (pok. 204)
1100-1430 Roman Cichowski (pok. 21)
 
 

 
 
Zadania pedagoga szkolnego
 
 1. Diagnozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej
  w szkole.
 2. Rozpoznawanie  i analizowanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
 3. Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się. uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 4. Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki i programu wspierania uzdolnień . w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 7. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki i programu wspierania uzdolnień.
 8. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru gimnazjum.
 9. Działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 10. Organizacja nauczania indywidualnego i pomocy rodzinom zastępczym.
 11. Współpraca z PPP w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami.  

 

Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:

 • Dyrekcją szkoły.
 • Rodzicami.
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół.
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 • Poradniami Specjalistycznymi.
 • Policją
 • Sądem Rejonowym w Lubaczowie
 • Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 

obrazek

 

 

 

Oferta pedagogiczna dla rodziców i uczniów:

 

 

 

 

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urzšd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

© Copyright 2019  SP Narol. All rights reserved.