www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA

TEATRZYK "ALBERCIK"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

STYPENDIA SPORTOWE

 

 

REGULAMIN

przyznawania stypendiów sportowych

w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

 

      I. Cel i charakter stypendium.

 

1.   Stypendium jest formą nagrody dla najlepszych sportowców.

2.   Celem stypendiów przyznawanych najlepszym sportowcom ma być motywacja do wytężonej pracy oraz osiągania dzięki niej coraz lepszych wyników.

 

II. Założenia ogólne.

 

1.   Stypendia przyznaje się na czas określony – jeden semestr szkolny za osiągnięcia ucznia w tym semestrze.

2.   Stypendium w wysokości 100.- zł wypłacane jest jednorazowo na zakończenie roku szkolnego.

3.   Stypendia fundowane są przez Organ Prowadzący Szkołę.

 

III. Uczniowie mogący ubiegać się o stypendium

 

1.   Stypendium może być przyznane uczniom osiągającym wysokie wyniki sportowe.

2.   Osiągającym dobre wyniki w nauce.

3.   Posiadającym ocenę co najmniej dobrą ze sprawowania.

4.   Stypendium otrzymuje się na zakończenie roku szkolnego od klasy IV do klasy VIII.

 

IV. Tryb przyznawania stypendium.

 

1.     Wniosek o przyznanie stypendium składa nauczyciel wychowania fizycznego.

2.     Wniosek składany jest na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny.

3.     Ostateczną decyzję w sprawie przyznawania stypendium podejmuje dyrektor szkoły.

 

V. Tryb cofnięcia przyznawanego stypendium.

 

1.   W razie ujawnienia przypadków rażąco nieodpowiedzialnego zachowania, znacznego pogorszenia wyników w nauce i sporcie, nieusprawiedliwionych nieobecności na zawodach do czasu wręczenia stypendium dyrektor szkoły może cofnąć decyzje o jego wypłacie.

2.   Podjęta decyzja o cofnięciu stypendium jest ostateczna i nieodwołalna.

 

Regulamin został  zatwierdzony przez  Rady Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu w  dniu  18.06.2018 r.

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, którzy otrzymali stypendium sportowe na zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

 1. Gmiterek Emilia

 2. Harasymowicz Amelia

 3. Hypiak Aleksandra

 4. Konopka Wiktoria

 5. Kułakowska Monika

 6. Lasota Wiktoria

 7. Marek Martryna

 8. Niedużak Patrycja

 9. Piątek Julia

 10. Przednowek Emilia

 11. Słoniec Aleksandra

 12. Szarek Kinga

 13. Kowalczuk Julia

 14. Beń Patrycja

 15. Gmiterek Kacper

 16. Knap Brajan

 17. Krul Paweł

 18. Lasota Dominik

 19. Salik Karol

 20. Skowronek Krystian

 21. Ważny Albert

 22. Wąchała Mateusz

 23. Kopciuch Kamil

 24. Wolańczyk Szymon

 

          


 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

SP Narol 2019. All rights reserved.