www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŚMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

STYPENDIA SPORTOWE

 

 

REGULAMIN

przyznawania stypendiów sportowych

w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu

 

      I. Cel i charakter stypendium.

 

1.   Stypendium jest formą nagrody dla najlepszych sportowców.

2.   Celem stypendiów przyznawanych najlepszym sportowcom ma być motywacja do wytężonej pracy oraz osiągania dzięki niej coraz lepszych wyników.

 

II. Założenia ogólne.

 

1.   Stypendia przyznaje się na czas określony – jeden semestr szkolny za osiągnięcia ucznia w tym semestrze.

2.   Stypendium w wysokości 100.- zł wypłacane jest jednorazowo na zakończenie danego semestru.

3.   Stypendia fundowane są przez dyrektora szkoły.

 

III. Uczniowie mogący ubiegać się o stypendium

 

1.   Stypendium może być przyznane uczniom osiągającym wysokie wyniki sportowe.

2.   Osiągającym dobre wyniki w nauce.

3.   Posiadającym ocenę co najmniej dobrą ze sprawowania.

4.   Stypendium może otrzymać uczeń klasy IV na zakończenie II semestru oraz uczeń klasy V i VI na zakończenie I i II semestru.

 

IV. Tryb przyznawania stypendium.

 

1.     Wniosek o przyznanie stypendium składa nauczyciel wychowania fizycznego.

2.     Wniosek składany jest na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej dany semestr.

3.     Ostateczną decyzję w sprawie przyznawania stypendium podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z członkami Komisji Stypendialnej.

 

V. Tryb cofnięcia przyznawanego stypendium.

 

1.   W razie ujawnienia przypadków rażąco nieodpowiedzialnego zachowania, znacznego pogorszenia wyników w nauce i sporcie, nieusprawiedliwionych nieobecności na zawodach do czasu wręczenia stypendium dyrektor szkoły na wniosek Komisji stypendialnej może cofnąć decyzje o jego wypłacie.

2.   Podjęta decyzja o cofnięciu stypendium jest ostateczna i nieodwołalna.

 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, którzy otrzymali stypendium sportowe na zakończenie I semestru roku szkolnego 2017/2018

 

1. Eisenbardt Tobiasz

2. Gmiterek Bartłomiej

3. Gmiterek Patryk

4. Góraluk Bartłomiej

5. Knap Brajan

6. Pawelec Maksymilian

7. Szumilak Michał

8. Dobrucka Katarzyna

9. Gębala Karolina

10.Gmiterek Kamila

11. Hass Amelia

12.Marek Oliwia

13.Nisztuk Dominika

14.Skiba Aleksandra

15.Szubart Justyna

16.Ważna Gabriela

17.Wróbel Wiktoria

18.Chmielowiec Magda

 

 

 

 

          


 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

                              © Copyright 2006  SP Narol. All rights reserved.