www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA

TEATRZYK "ALBERCIK"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

PATRON SZKOŁY

ŚW. BRAT ALBERT 

CHMIELOWSKI

 " Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny"

 

        Św. Brat Albert Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomi k. Krakowa. Był najstarszym dzieckiem Wojciecha i Józefy, miał trójkę rodzeństwa. W 1853 r. zmarł mu ojciec, a w czternastym roku życia osierociła go matka.

     Jako osiemnastoletni student Szkoły Rolniczo-Leśnej w Puławach brał udział w powstaniu styczniowym. W przegranej bitwie pod Mełchowem został ranny, w wyniku czego amputowano mu nogę. Wydostawszy się z niewoli, uciekł do Paryża. Po amnestii w 1865 r. przyjechał do Warszawy, gdzie rozpoczął studia malarskie, które kontynuował w Monachium.

          Wróciwszy do kraju w 1874 r. tworzył dzieła, w których coraz częściej pojawiała się tematyka religijna. W latach 80-tych powstał jego słynny obraz Ecce Homo, znamionujący zachodzące w nim przemiany. Adam Chmielowski postanowił oddać swe życie na wyłączną służbę Bogu.

       Wstąpił do Zakonu Jezuitów, jednak po pół roku opuścił nowicjat i wyjechał na Podole do swego brata Stanisława. Tam związał się z tercjarstwem św. Franciszka z Asyżu i prowadził pracę apostolską wśród ludności wiejskiej. W 1884 r. wrócił do Krakowa. Powodowany heroiczną miłością Boga i bliźnich poświęcił swe życie służbie bezdomnym i opuszczonym. Otwierał dla nich przytuliska, aby przez stworzenie godziwych warunków życia ratować w nich ludzi i kierować ich ku Bogu.

        W 1887 r. za zgodą kard. Albina Dunajewskiego przywdział habit, a w rok potem złożył na jego ręce śluby, dając początek nowej rodzinie zakonnej. Założone przez siebie Zgromadzenia: Braci Albertynów (1888 r.) i Sióstr Albertynek (1891 r.) oparł na pierwotnej regule św. Franciszka z Asyżu.

        Centrum jego działalności stanowiły ogrzewalnie miejskie dla bezdomnych, które pracą apostolską przemieniał w przytuliska. Nie dysponując środkami materialnymi kwestował na utrzymanie ubogich, czasem sprzedawał namalowane przez siebie obrazy. Oddając się z biegiem czasu coraz pełniej posłudze ubogim rezygnował stopniowo z malowania obrazów, ale przestając być artystą w ścisłym tego słowa znaczeniu stawał się artystą jeszcze pełniej, odnawiając piękno znieważonego oblicza Chrystusa w człowieku z marginesu społecznego i dna moralnego.

        Zakładał również domy dla sierot, kalek, starców i nieuleczalnie chorych. Pomagał bezrobotnym, wyszukując dla nich pracę. Słynne są słowa Brata Alberta, że trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież; bez dachu i kawałka chleba może on już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia.    Adam Chmielowski odznaczał się wybitnie franciszkańską duchowością. Heroicznie kochał Boga i bliźniego. Służbę na rzecz bezdomnych i nędzarzy uważał za formę kultu Męki Pańskiej.

        Zmarł 25 grudnia 1916 r. w Krakowie w opinii świętości. W 1938 r. prezydent Polski Ignacy Mościcki nadał mu pośmiertnie Wielką Wstęgę Orderu Polonia Restituta za wybitne zasługi w działalności niepodległościowej i na polu pracy społecznej.

         W 1934 roku – rozpoczęto prace przygotowawcze do procesu beatyfikacyjnego. 23 grudnia 1946 roku wznowiono proces informacyjny o świętości i cnotach Brata Alberta, który został ukończony w 1950 r. Dznia 15 września 1967 roku rozpoczął się Proces Apostolski w Krakowie, zaś 9 grudnia 1969 r. proces ten został zamknięty i akta przekazano do Świętej Kongregacji w Rzymie. W dniu 20 stycznia 1977 roku papież Paweł VI ogłosił dekret o heroiczności cnót Czcigodnego Sługi Bożego Brata Alberta.
 

      Beatyfikacji Brata Alberta (wraz z Rafałem Kalinowskim) dokonał 22.06.1983 r. Jan Paweł II, podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach.

 

 

NADANIE IMIENIA ŚW. BRATA ALBERTA W NASZEJ SZKOLE

 

1. Kampania „Bohater”

 

         Szkoła Podstawowa w Narolu w roku szkolnym2001/2002 podjęła działania mające na celu nadanie imienia szkole. W związku z tym wśród całej społeczności szkolnej przebiegała „Kampania –Bohater”. Akcja trwała od 1.10.2001 r. do 1.03. 2002r. Głównym celem akcji było zapoznanie z wybranymi postaciami: Janem III Sobieskim i Adamem Chmielowskim (Bratem Albertem). Do przedstawienia obu postaci zobowiązani zostali wychowawcy wszystkich klas 0-VI, nauczyciele religii, historii oraz języka polskiego. Dowodem na zrealizowanie tego zadania są stosowne wpisy w dziennikach lekcyjnych poszczególnych klas. Oprócz tego w czasie trwania kampanii na parterze korytarza szkoły przygotowana była tablica informacyjna z najważniejszymi wiadomościami dotyczącymi życia i działalności obu postaci.

          Podsumowaniem całej kampanii było przeprowadzenie sondażu wśród uczniów i nauczycieli na temat wyboru jednej z dwóch postaci. W tym celu została opracowana ankieta dla uczniów klas III-VI oraz nauczycieli naszej szkoły. Natomiast uczniowie klas 0-II swoja opinię wyrazili w głosowaniu tajnym pod nadzorem swojego wychowawcy. W związku z prawie równomiernym rozłożeniem głosów na obie postacie 18.04.2002 r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podjęto uchwałę nr 4/2001/2002 w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Narolu im. Adama Chmielowskiego-Brata Alberta, człowieka związanego z naszym terenem, gdzie spędził część swojego życia. Cała społeczność szkolna została zapoznana z jego sylwetką i działalnością na rzecz ludzi biednych i potrzebujących pomocy.  Zwieńczeniem działalności szkolnej był organizowany konkurs na temat „Życie i działalność patrona naszej szkoły”.

          Pan dyrektor szkoły Wiesław Zdybek zwrócił się do Zarządu Miejskiego w Narolu z pismem z dnia 26.05.2002 r. z prośbą o pozytywne zaopiniowanie proponowanego imienia szkoły. W dniu 13 czerwca 2002r na posiedzeniu Rady Miejskiej w Narolu podjęto uchwałę Nr 291/XXX/2002 nadającą Szkole Podstawowej w Narolu imię Św. Brata Alberta .

 

2. Nadanie imienia

 

        W dniu 2 września 2002r odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2002/2003 połączone z uroczystością nadania imienia Szkole Podstawowej w Narolu. Dzień ten rozpoczął się od uroczystej Mszy Św. celebrowanej przez Ks. Biskupa Jana Śrutwę. W czasie Mszy Św. ksiądz biskup dokonał poświęcenia sztandaru szkoły i obrazu przedstawiającego patrona szkoły Św. Brata Alberta.

       Po Mszy Św. zgromadzeni goście, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice przeszli do szkoły, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości. Dyrektor Szkoły Podstawowej pan Wiesław Zdybek powitał wszystkich zebranych na placu szkolnym: zaproszonych gości, sponsorów, rodziców, nauczycieli i wszystkich uczniów. Ważnym wydarzeniem było wystąpienie przewodniczącego Rady Miejskiej w Narolu pana Edwarda Wiciejowskiego, który odczytał uchwałę   dotyczącą nadania imienia szkole.

       Następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli ślubowanie.

 

   „My uczniowie Szkoły Podstawowej im.Św. Brata Alberta w Narolu uroczyście ślubujemy: swoim działaniem, zachowaniem i postawą godnie reprezentować swoją szkołę, zawsze świecić przykładem wzorowgo ucznia, dobrego człowieka i być gotowym nieść pomoc potrzebującym”

   

    Corocznie tekst tego ślubowania powtarzają uczniowie klas I podczas uroczystego pasowania na ucznia.

     Swoje słowa uznania społeczności szkolnej przekazali: Kurator Oświaty pan Mirosław Karapyta oraz Burmistrz Narola pan Stanisław Woś. Uroczystość zakończyło odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej to wydarzenie a także pamiątkowy wpis do kroniki szkolnej.

 

3. Obchody Dnia Patrona

 

 

        Co roku, od dnia nadania imienia szkole, obchodzi się 17 czerwca w dzień imienin Św.Alberta - Święto Patrona Szkoły. Jest to wielkie uroczystość  całej społeczności szkolnej. Ustalony jest cały porządek obchodów, w którym niektóre jego elementy weszły już na stałe do jego przebiegu.

        Cała uroczystość rozpoczyna się Mszą  Św. w Kościele Parafialnym w Narolu, podczas której m.in. wszyscy zebrani dzielą się symboliczną kromką chleba, która przypomina hasła Patrona „Trzeba być dobrym jak chleb”.

         Następnie poszczególne klasy tworzą korowód, który maszeruje główną ulicą naszego miasta do szkoły. Na czele korowodu wyeksponowany jest obraz naszego Patrona i sztandar szkoły.

        Dalsze uroczystości mają miejsce na placu przed szkołą lub na korytarzu I piętra (w zależności od pogody). Pan dyrektor wita wszystkich przybyłych. Stałymi gośćmi są : burmistrz miasta, księża proboszczowie parafii Narol i Lipsko, dyrektor gimnazjum, byli dyrektorzy szkół w Narolu i Lipsku, emerytowani nauczyciele, sponsorzy i przyjaciele szkoły oraz rodzice.

        Po słowach wystąpienia pana dyrektora i zaproszonych gości odbywają się programy artystyczne przygotowane przez uczniów i ich wychowawców a także prezentacja talentów uczniowskich. Oprócz tego na parterze korytarza można pooglądać wystawy prac uczniowskich. Na boisku szkolnym odbywają się gminne rozgrywki sportowe o Puchar Dyrektora Szkoły w piłkę nożną chłopców i ringo dziewcząt. Są też atrakcje dla uczniów typu :zjeżdżalnie i samochodziki oraz mała gastronomia (wata, lody, napoje, kiełbaska z grilla i słodycze). Na zakończenie  pan dyrektor w słowach podsumowania dziękuje wszystkim za zaangażowanie i prace związane z przygotowaniem całej imprezy.

    Każda z tych uroczystości jest naprawdę bardzo profesjonalnie przygotowana. Zapraszamy do oglądnięcia zdjęć z obchodów Dnia Patrona z minionych lat. Sami możecie wyrazić swoją opinię na ten temat. Równocześnie zapraszamy na coroczne obchody tego dnia do naszej szkoły.

 

Tutaj obejrzysz  zdjęcia z  poszczególnych  Dni  Patrona  Szkoły:

 

Dzień Patrona Szkoły - 2019
Dzień Patrona Szkoły - 2018
Dzień Patrona Szkoły - 2017
Dzień Patrona Szkoły - 2016
Dzień Patrona Szkoły - 2015
Dzień Patrona Szkoły - 2014
Dzień Patrona Szkoły - 2013
Dzień Patrona Szkoły - 2012
Dzień Patrona Szkoły - 2011
Dzień Patrona Szkoły - 2010
Dzień Patrona Szkoły - 2009
Dzień Patrona Szkoły - 2008
Dzień Patrona Szkoły - 2007
Dzień Patrona Szkoły - 2006
Dzień Patrona Szkoły - 2005

 

 


 

Szczegółowy życiorys Św. Brata Alberta znajdziesz tutaj...

 

 

   KALENDARIUM ŻYCIA ŚW. BRATA ALBERTA

20.08.1845

Urodził się w Igołomi k. Krakowa.

26.08.1845

Chrzest z wody Adama w Igołomi.

17.06.1847

Dopełnienie ceremonii Chrztu świętego Adama w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie na Nowym Mieście.

1853

Pierwsza spowiedź i Komunia święta Adama.

25.08.1853

Śmierć Wojciecha Chmielowskiego - ojca Adama (pochowany na Powązkach w Warszawie).

1855/56

Adam Chmielowski w szkole kadetów w Petersburgu.

1856-1862

Nauka w Gimnazjum Realnym w Warszawie.

28.08.1859

Śmierć Józefy z Borzysławskich Chmielowskiej matki Adama

1862-1863

Studia w Instytucie Politechnicznym i Rolniczo-Leśnym w Puławach.

22/23.01.1863

Wybuch Powstania Styczniowego, do którego przyłącza się Adam.

 


Wśród powstańców

30.09.1863

Bitwa pod Mełchowem (kielecczyzna). Adam ciężko raniony. W następnym dniu amputowano mu lewą nogę.

1864/65

Pobyt w Paryżu.

1865/66

Studia w Klasie Rysunków w Warszawie.

1866/67

Studia inżynierskie w Gandawie, których nie ukończył.

1868/69

Drugi pobyt w Paryżu.

1870-74

Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Wiele maluje i wysyła swoje obrazy na wystawy do Polski.

1875-77

Działalność artystyczna w Warszawie. (Mieszka z Witkiewiczem, Chełmońskim i Piotrowskim).

1879

Mieszka we Lwowie z Leonem Wyczółkowskim. Zaczyna malować obraz Ecce Homo.

24.09.1880

Wstąpienie do Zakonu Ojców Jezuitów w Starej Wsi.

05.04.1881

Opuszczenie Zakonu Jezuitów z powodu choroby i podjęcie leczenia.

1882-1884

Mieszka u swego brata Stanisława w Kudryńcach. Maluje szereg pejzaży podolskich. Zapoznaje się z postacią św. Franciszka z Asyżu. Zostaje członkiem III Zakonu i gorliwym jego propagatorem.

 


W gronie rodzeństwa. Od lewej: Adam, Stanisław, Marian, Jadwiga.

Jesień 1884

Wydalony z granic zaboru rosyjskiego przez władze carskie pod groźbą zsyłki na Sybir. Wyjeżdża do Krakowa, gdzie styka się ze zbiorowiskiem największej nędzy.

25.08.1887

Obłóczyny w kaplicy Loretańskiej u Ojców Kapucynów w Krakowie i zmiana imienia Adam Chmielowski staje się Bratem Albertem. To daje początek Zgromadzeniu Braci Posługujących Ubogim, zwanych później "Albertynami".

25.08.1888

Składa pierwsze śluby zakonne na ręce kard. Albina Dunajewskiego.

1888

Brat Albert przekształca "Ogrzewalnię miejską" na Kazimierzu w Krakowie na "Przytulisko". W kolejnych latach, zakłada podobne przytuliska w innych miastach, jak: Lwów, Sokal, Przemyśl, Stanisławów, Jarosław, Tarnów, Kielce.

20.06.1889

Uroczystość Bożego Ciała pierwsze spotkanie Brata Alberta z przyszłymi albertynkami: Anną Lubańską i Marią Silukowską.

15.01.1891

Obłóczyny pierwszych siedmiu albertynek w kaplicy biskupa krakowskiego. To daje początek Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

13.08.1896

Przyjęcie do Zgromadzenia Marii Jabłońskiej, późniejszej bł. Siostry Bernardyny.

1898

Budowa pustelni na Kalatówkach w Zakopanem.

25.12.1916

Godz. 12.00 śmierć Brata Alberta w Krakowie, przy ul. Krakowskiej 43.

28.12.1916

Pogrzeb Brata Alberta na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

15.09.1932

Pierwsza ekshumacja zwłok Brata Alberta.

05.11.1934

Rozpoczęcie prac przygotowawczych do procesu beatyfikacyjnego Brata Alberta.

11.11.1938

Prezydent R. P. Ignacy Mościcki nadaje pośmiertnie Bratu Albertowi Wielką Wstęgę Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności niepodległościowej i na polu pracy społecznej.

23.12.1946

Wznowienie procesu beatyfikacyjnego w Krakowie przez ks. kard. Adama Stefana Sapiehę.

31.05.1949

Druga ekshumacja i przeniesienie zwłok Brata Alberta do krypty w kościele Ojców Karmelitów w Krakowie, ul. Rakowicka 18.

08.02.1950

Zamknięcie Procesu Informacyjnego.

20.01.1977

Ogłoszenie Dekretu o heroiczności cnót Czcigodnego Sługi Bożego Brata Alberta przez Papieża Pawła VI.

22.06.1983

Beatyfikacja Brata Alberta w Krakowie na Błoniach przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

25.06.1983

Przewiezienie relikwii Błogosławionego z kościoła Ojców Karmelitów Bosych do Domu Generalnego Sióstr Albertynek w Krakowie, ul. Woronicza 10.

30.06.1985

Uroczyste przeniesienie relikwii bł. Brata Alberta do nowo wybudowanego kościoła Ecce Homo, gdzie pozostały na stałe.

12.11.1989

Kanonizacja bł. Brata Alberta w Rzymie przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

 

Twórczość poetycka związana z Patronem

 

Święty Brat Albert Chmielowski,

To był człowiek boski,

Miłował ludzi wszystkich,

Nie tylko swoich bliskich,

Chudych, grubych, i niskich ,

Dzielił się chlebem z nędzarzami

Umilał dzień swoimi uśmiechami,

Malował cudowne obrazy i cenił

Wszystkich malarzy

Takich ludzi powinno być więcej.

Więc pamiętaj takie miej serce.

                                                 

                           Gabriela Kudyba kl. V a

 

 

Brat Albert był dobry,

Pomagał chorym i głodnym,

Chodził między nędzarzy,

Nie pytał ich o przeszłość,

Pomagał bezdomnym,

Samotnym, chorym, głodnym,

Bracie Albercie patronie nasz,

Wspomagaj zawsze nas.

 

                     Magda Chmielowiec kl. VC

 

 

Do dziś powtarzają słowa Twe

„Bądźcie jak chleb dobrzy

dla bliźniego swego”.

Wszedłeś w naszą społeczność szkolną

ucząc nas miłości do bliźniego.

Za to Cię kochamy!

 

                          Wiktoria Skiba kl. VC

 

 

 

 

 

Święty Brat Albert wszystkim pomagał,

I w zamian niczego się nie domagał.

Codziennie pomoc, ulgę i radość niósł,

Dawał od siebie wszystko co miał,

I choć tego niewiele miał,

To ciągle dawać chciał.

Chciał zmieniać świat i zrobić wiele.

Nie tylko modlić się w kościele.

Po prostu serce duże miał i nim dzielić się chciał

 

                          Malwina Zuchowska kl. VI B

 

  

Bracie Albercie,

Ty dobrze znasz Narolskie ścieżki.

Błogosław nam Ojcze Niebieski.

Bracie Albercie pokazałeś nam,

Jak pomagać trzeba,

Bo to jest pewna

Droga do nieba.

 

Nikodem Piątek kl. VI B

 

 

Brat Albert, Patron,

Duma naszej szkoły.

Przykład pomocy, cierpliwości

I oddania Bogu.

Jako jeden z licznych świetych

Porzucił to, co kochał

W służbie dla Boga.

Pomagał biednym,

Mieszkał i dzielił się z nimi.

Jego oddanie i dobroć

Są przykładem dla nas,

Dlatego

„Trzeba być dobrym jak chleb”.

 

Gabriela Hess kl. VI B

 

 

„Nasz Brat”

A kiedy wojna się skończyła

I Adama Chmielowskiego

Rana do łoża przybiła,

Nie płakał, nie narzekał:

Tylko z Bogiem służbę obiecał.

Całe życie ciężko pracował

O wszystkich potrzebujących dbał

I z Bogiem ich przyjmował.

Był dla nich chlebem, domem, Ojcem.

Był Bratem, Bratem Albertem.

 

Patrycja Korda kl. IV A

 

 

  

Brat Albert wciąż wesoły

Lubił pomagać chorym

Choć sam brał w tym udział

Nie martwiło Go, co będzie dalej.

Ludzie do Niego przychodzili,

O radę, o zdrowie dla siebie

I swojej rodziny prosili.

Brat Albert pomagał uczyć, pracować,

By każdy człowiek mógł być wesoły i zdrowy.

Zmarł z powodu ciężkiej choroby,

Więc pamiętaj o nim człowieku drogi.

 

Emilia Przednowek kl. IV A

 

 

 

Albercie ,Albercie Patronie nasz

Z nieba do Ciebie zawsze modlić się trzeba

Byś nam pomagał, w każdej potrzebie

I wstawiał się za nami u Boga w niebie

Prosimy o pomoc w nauce ,zabawie

o dobre wybory

i przyjaciół mrowie

Chcemy być podobni do Ciebie o Albercie ,

Z radością dzielić się dobrocią i sercem .

Jesteś dla nas wzorem do naśladowania ,

Przyjacielem , bratem , ojcem w drodze do naszego zbawienia.  

                           

Maksymilian Pawelec klasa VA

 

 

Święty Brat Albert

to Patron naszej szkoły,

Każdy, kto do niej chodzi

jest z tego powodu

bardzo zadowolony.

Był on człowiekiem o dobrym sercu,

pomagał ubogim

w każdym możliwym miejscu.   

Gabriela Ważna kl. VI A

  

  

Święty Brat Albert

nie lękał się.

Porzucił sławę, talent swój,

by w skromnych szatach

miłość rozdawać.

Dawał siebie,

choć wiele nie miał.

Chorym, samotnym tłumom

miłosierdzie czynił.

Nie myślał o sobie,

ciężko pracował.

Ubogim poświęcił życie,

rozdając łaski i wiarę.

Jego poświęcenie

niech będzie nam wzorem.

Bądźmy jak ON!

„Dobrzy jak chleb”!

Filip Czarnecki kl. IV A

 

 

"Dzień, który zostanie w pamięci"

 

  W dniu rozpoczęcia roku szkolnego

  Witaliśmy w Narolu Biskupa dostojnego,

  Przedstawicieli oświaty i władz samorządowych,

  Do pomocy szkole zawsze gotowych.

          Byli też nasi czcigodni kapłani,

          Ze szkołą w Narolu szczególnie związani.

          Gdyż dzień to bardzo uroczysty,

          Pamiętać go będą zawsze wszyscy.

   Dla naszej szkoły wielka to chwała,

   Bo imię świętego Brata Alberta otrzymała.

   Uroczystości zaczęto w kościele,

   Młodzieży i dzieci przybyło wiele.

          Zaproszeni goście też dołączyli

          I we Mszy Świętej uczestniczyli.

          Ksiądz Biskup przewodniczył tej uroczystości,

          Podniosłe wzruszenie i wiele radości

   Wszyscy w świątyni razem przeżywali

   Gdy podczas homilii Biskupa słuchali.

   Wydarzeń z życia Patrona szkolnego

   Z krainą Roztocza związanego

         Oraz wskazówek dla młodego pokolenia

         Jak umysł kształtować i swoje sumienia.

          Brat Albert niech będzie dobrym przykładem

          Aby przez  życie iść jego śladem.

   Więc znów zrodziła się radość wielka

   Gdy sztandar i obraz Brata Alberta

   Przez Księdza Biskupa został poświęcony

   I procesyjnie do szkoły wniesiony.

          A pochód długi na ulicy rośnie

          Ksiądz Biskup, kapłani, zaproszeni goście,

          Młodzież, dzieci i rodziców wiele

          Obraz Brata Alberta i sztandar na czele.

   Kiedy przed pięknym budynkiem szkoły

   Zgromadził się licznie orszak wesoły.

   Tu uroczystości dalszy ciąg miały

   A program naprawdę był wspaniały.

          Dyrektor szkoły dostojnie, w radości

          Przywitał wszystkich zebranych gości.

          Pan Andrzej przygrywał, dziewczynki śpiewały

          I wiersze o Bracie Albercie recytowały.

    Włączono też piękne gości przemówienia

   Dzieciom i młodzieży składano życzenia,

   Sumiennej pracy i wytrwałości

   Podczas zdobywania cennych wiadomości.

         Życzenia otrzymali też nauczyciele.

         Wśród mieszkańców Narola sponsorów jest wiele

         Którzy się w fundację sztandaru włączali

         I na pamiątkę gwoździe wbijali.

   Odsłonięto tablicę – gdzie napis głosi,

   Że szkoła imię  Brata Alberta Chmielowskiego nosi.

   Czcigodny Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia

   Składając ponownie serdeczne życzenia.

        Dzień więc podniosły, dzień uroczysty

        W pamięci na zawsze zostanie u wszystkich.

        Zaś w pięknej gablocie na szkolnej ścianie

        Jest miejsce z Patronem szkoły związane.

   Na swoim Patronie będziemy się wzorować

   I cnoty Jego w życiu naśladować.

   Na zakończenie gości zapraszano

   I w szkole posiłkiem częstowano.

        A Panie z obsługi chętnie się włączały

        I smaczne dania przygotowały.

        Z zadowoleniem w kolejce czekano

        Do szkolnej kroniki się wpisywano.

   Wspaniały fotograf miasteczka naszego

   Ujął na zdjęciach rozpoczęcie roku szkolnego.

   Więc miła pamiątka na zawsze została

   Którą zachwyca się szkoła cała.

 

                                         Wiersz Pani Zuzanny Rzeszowskiej 

                              napisany  na uroczystość  nadania  imienia  szkole

 


 

 

"Brat naszego Boga"

 

 

 

Brat naszego Boga,

Postać Brata Alberta Chmielowskiego

Niech będzie wzorem dla każdego.

    Jak sercem otwartym, miłością płonącym

Nieść pomoc braciom potrzebującym.

     „Być dobrym jak chleb”- takie zadania

Postawił przed ludźmi do wykonania.

A tej działalności wspaniałe owoce

Zna dobrze Kraków i nasze Roztocze.

     Podczas wizyty Papież też potwierdza

Święty Brat Albert- to wzór miłosierdzia.

     By chleb zdobywać trudu nie żałował

I różną działalność podejmował.

Opuszczonym dzieciom zapewniał schronienie

Tworzył sierocińce, dbał o wykształcenie.

Jesteśmy więc dumni z Patrona swego

I podobnymi bądźmy do Niego

Aby w uczniowskim naszym zespole

Dostrzegać potrzeby kolegów w szkole.

                                   Zuzanna Rzeszowska


 

 

"Imieniny Brata Alberta"

 

W dniu Świętego Alberta naszego Patrona

Cała szkoła jest bardzo wzruszona.

Cześć godną mu składamy

I jego opiece się polecamy.

Dumni jesteśmy, że postać wspaniała

Patronem szkoły naszej została.

Chlubna to postać w naszym kraju

Wszyscy działalność Jego znają.

Posiadał duże malarskie zdolności

Brał także udział w obronie wolności

W powstaniu styczniowym ranny w nogę

Czuje powołanie do służby Boga.

Postawił przed sobą wielkie ideały

Pomocy biednym oddał się cały

By chleb zdobywać trudu nie żałował

I różną działalność podejmował.

Opuszczonym dzieciom zapewniał schronienie

Tworzył sierocińce, dbał o wykształcenie.

Rzucił hasło wśród swoich bliskich,

By byli dobrzy jak chleb dla wszystkich

Pracował gorliwie przez życie całe

Więc jako święty odbiera chwałę.

Zaszczyt ma także nasze Roztocze

O każdej porze roku urocze

Brat Albert również przemierzał tu drogi

By chleb zdobywać dla ubogich.

Sercem wrażliwym, otwartym, gorącym

Udzielał wsparcia potrzebującym.

Kilka miejscowości w naszej krainie

Z pustelni Brata Alberta słynie.

Szlak Brata Alberta też się znajduje

Po którym często młodzież wędruje

I wielbiąc Boga pieśni śpiewa,

A echo unosi je do nieba.

Przyroda Roztocza w swojej piękności

Wpływ miała na Jego malarskie zdolności.

W pięknej gablocie na szkolnej ścianie

Jest miejsce z Patronem szkoły związane

Pamiątki po Nim tu umieszczono

Obraz i sztandar zawieszono

Gazetki również się znajdują

O życiu Patrona informują.

Z wzruszeniem wszyscy miejsce to mijają.

Na gablotę z uszanowaniem spoglądają.

Wierzymy, że dobrze z nami się czuje

I pomoc swoją zawsze okazuje.

Na swoim Patronie się wzorujemy

I cnoty Jego naśladujemy.

Aktywnie włącza się nasza szkoła

Kiedy ktoś prosi, o ratunek woła.

Dla dzieci chorych grosiki składano

a biednym zimę przetrwać pomagano

Zbierano w różnej formie dary

a wynik tego był okazały.

Brat Albert niech będzie dla nas przykładem

By iść przez życie Jego śladem.

W pięknym zadaniu nadal nie zwlekajmy

O potrzebujących zawsze pamiętajmy

Oczami serca w uczniowskim zespole

Dostrzeżmy potrzeby kolegów w szkole.

I z życzliwością bezinteresownie

Oddajmy przysługi w różnej formie.

Bądźmy dobrzy jak kromka chleba,

Bo tego zawsze w życiu potrzeba.

 

                         Wiersz  napisany  przez Panią  Zuzannę  Rzeszowską

                                          na I  Dzień Patrona  Szkoły

 


 

"Droga do nieba"

 

Rozdał biednym to co miał

bo do Boga bliżej chciał.

Nie jest ważne więc bogactwo,

ale dobroć, szczerość, miłość.

      Dziś – żyjemy na tym świecie,

      jedni lepiej, drudzy gorzej.

      Ale kto dziś chce żyć szczerze,

      kochać, lubić wszystkich wokół?

Brat Albert daje nam dobrą radę:

„Bądź dobry jak kromka chleba,

a bliżej będzie ci do nieba”.

 

                                          Uczniowie klasy II b

 


 

 

 

"Kochany Albercie"

 

To jego imię nosi nasza szkoła

to jego wybrano na naszego patrona.

portrety jego wiszą na szkoły ścianach

bo pomagał ludziom w dawnych stanach.

Kochał Boga i modlił się do niego

bo wierzył, że kiedyś przyjmie go do nieba.

Był dobry jak chleb dla innych ludzi

by wierzyli w Boga tak się trudził.

Modlitwy i pracy uczył dzieci w tych czasach

bo wiedział , że w ten sposób im pomagał.

Był dobrym człowiekiem i dobroć rozdawał

by dała rezultaty tak się starał.

I dziś obchodzimy święto jego wielkie

wszyscy się cieszymy bo to 17 czerwiec.

 

                                            Patrycja  Przednowek kl. III b

 


 

 

"Do Brata Alberta"

 

To on miłości do Boga uczył,

To on wdzięcznością do Boga tuczył.

To ten, co w końcu się odważył,

tak bardzo, tak bardzo się wykazał.

Nasza szkoła nosi jego imię

i pamiątka po nim nie zaginie!

My wszyscy naszego brata kochajmy

i szacunek jego osobie oddajmy.

Jego cytat łzy w oczach budzi

„Być dobry jak chleb dla innych ludzi”

 

                                            Patrycja Przednowek kl. III b

 


 

„Nasz patron”

Brat Albert patronem naszej szkoły,

dziś jego święto, więc każdy jest wesoły.

17 czerwca każdego roku

obchodzimy jego święto pełne uroku.

zawsze nas chroni i w dobrym i w złym,

by każdy uczeń dobrym był.

By dobrze w szkole nam było

i wszystkim się powodziło.

Jego myśl to „Być dobrym jak chleb...”

buduje nam schody

abyśmy byli tak jak on : mili,

dobrzy i uczciwi.

chociaż nie ma go na naszym świecie

on nad nami czuwa, chyba to wiecie.

 

        Marta Steczkiewicz

       Urszula Tarnawska

Jolanta Sikora

                                                   kl. VI d

 


 

 

"Nasz Patron

Kochany Brat Albert"

patron naszej szkoły,

uczył nas miłości,

dobroci i zgody.

Kochał wszystkie dzieci

i miłował szczerze.

Patrzył na ludzi z troską

opieką i miłością.

Nienawiść zmieniał w miłość,

zło zmieniał w dobro.

Brat Albert nasz patron

miał motto życiowe:

„Być dobrym jak chleb dla wszystkich”.

Jesteśmy dumni z patrona naszego,

który swą miłością zaraził każdego.

 

                                             Karolina Duda kl. V b

 


 

"Bracie Albercie , wróć !"

 

Gdyby Albert był wśród nas,

miałby pewno smutną twarz.

Widząc w świecie tyle zła,

z oczu by spłynęła łza.

 

Nie zachwyciłby się światem,

widząc, że brat walczy z bratem.

Że w serduszkach dzieci małych,

komputery zamieszkały.

 

Że, klikając Internetem,

przekroczyły pewną metę.

Zapomniały o tym, że

serce szybko zmienia się.

 

Więc dlatego , Bracie nasz,

przyjdź i pomóż zmienić czas.

Aby ludzie i świat cały

szybko zmiany dokonały.

 

Niech rzucają komputery,

Wzbudzą w sobie żal tak szczery,

Aby w sercach dzieci małych

Dobroć, miłość zamieszkały.

 

Niech dorosłym przykład dadzą,

Świat od wojen wyprowadzą.

Likwidując ogrom zła,

Aby wyschła Twoja łza.

                                         Magdalena  Bundyra kl. VI a

 


 

 

"Święty Brat Albert"

 

Św. Brat Albert w Igołomi urodzony,

jest dziś przez szkołę wywyższony.

Za studenckich lat w powstaniu udział brał,

studiował w Monachium jak malować miał.

Po powrocie do kraju do zakonu wstępuje

i Boga w swoje serce gorąco przyjmuje.

Kocha bliźnich nad całe swoje życie,

więc poświęca się im należycie.

Otwiera przytuliska również w naszym rejonie,

w jego sercu miłość do Boga płonie.

Założył zgromadzenia,

bo pragnął ich stworzenia.

Umarł w Krakowie w opinii Świętego,

przez całe swe życie w służbie dla bliźniego.

 

                                              Edyta Grela  kl. VI c

 

 

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

© Copyright 2023  SP Narol. All rights reserved.