www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZˇD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŠWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŠCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA I SPORT

TEATRZYK "ALBERCIK"

UŠMIECHNIĘTE BUZIAKI

UKS "ROZTOCZE"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŠCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŠCI :::::.....

PRZETARGI

 

  

 

SPN.271.1.2017                                           Narol, dn. 4.12.2017 r.    

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

     Dyrektor  Szkoły  Podstawowej im. Św. Brata  Alberta w Narolu działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2007r. Nr 223, poz.1655) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Dostawę   artykułów  spożywczych do  stołówki  szkolnej przy  Szkole  Podstawowej w Narolu w  2018 roku” zostały wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:

 

 Do  grupy asortymentowej I - Produkty  mleczarskie

 

 Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA

Ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert. Oferta spełnia wymogi SIWZ.

 

 I Firmy, które złożyły oferty:

 

 1. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA

Ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja - 100 pkt

 

2. POLADEX L. Zaborniak, M. Zaborniak Spółka Jawna

Ul. Szopena 53F, 37-600 Lubaczów

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja – 93  pkt

 

3. ALMAX-Dystrybucja Sp. z o.o.

Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja - 91 pkt

 

II. Oferty  odrzucone:  brak

III. Wykonawcy wykluczeni: brak

IV. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta od dnia   14.12.2017 r.

 

Do grupy asortymentowej II - Mięso, produkty mięsne i wędliny

 

PHU OLIMPEK Sp. z o.o. ul. Ciasna 12, 35-232 Rzeszów

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert. Oferta spełnia wymogi SIWZ.

 

 I .Firmy, które złożyły oferty:

 

1. PHU OLIMPEK Sp. z o.o. ul. Ciasna 12, 35-232 Rzeszów

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja – 100  pkt

2. Zakład Mięsny Wasąg sp.j., Hedwiżyn 118,  23-400 Biłgoraj

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja – 98  pkt

3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ZBY-POL Zbigniew Załuski

ul. Baziaka 1, 37-600 Lubaczów

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja - 94  pkt

 

II. Oferty  odrzucone:  brak

III. Wykonawcy wykluczeni: brak

IV. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta od dnia   14.12.2017 r.

 

Do grupy asortymentowej  III – Różne produkty spożywcze

 

POLADEX L.Zaborniak, M.Zaborniak Spółka Jawna

Ul. Szopena 53F, 37-600 Lubaczów

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert. Oferta spełnia wymogi SIWZ.

 

I.             Firmy, które złożyły oferty:

 

1.POLADEX L. Zaborniak, M. Zaborniak Spółka Jawna,

ul. Szopena 53F, 37-600 Lubaczów

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja - 100 pkt.

 

2.ALMAX-Dystrybucja Sp. z o.o. , Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja – 99,9 pkt.

 

II. Oferty  odrzucone:  brak

III. Wykonawcy wykluczeni: brak

IV. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta od dnia   14.12.2017 r.

 

Do grupy asortymentowej IV – Produkty głęboko mrożone i ryby

 

Firma  Handlowo-Usługowa „DELFIN” Sp. Jawna Michniak

 Ul. Rolnicza 18, 22-600 Tomaszów Lubelski

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert. Oferta spełnia wymogi SIWZ.

 

I.             Firmy, które złożyły oferty:

 

1.  Firma  Handlowo-Usługowa „DELFIN” Sp. Jawna Michniak,  

      ul. Rolnicza 18, 22-600 Tomaszów Lubelski

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja – 100  pkt

 

2. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ZBY-POL Zbigniew Załuski

 ul. Baziaka 1, 37-600 Lubaczów

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja - 85 pkt

 

II. Oferty  odrzucone:  brak

III. Wykonawcy wykluczeni: brak

IV. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta od dnia   14.12.2017 r.

 

Do grupy asortymentowej V –  Różne produkty spożywcze- Pieczywo, świeże  wyroby    piekarskie i ciastkarskie, produkty z ziarna i skrobi.

 

Sklep Spożywczo-Przemysłowy „BASTEK” Sylwia Steczkiewicz,

ul. Warszawska 6, 37-610 Narol

Jedyna firma, która złożyła ofertę. Oferta spełnia wymogi SIWZ.

 

I .Firmy, które złożyły oferty:

1.Sklep Spożywczo-Przemysłowy „BASTEK” Sylwia Steczkiewicz

ul. Warszawska 6, 37-610 Narol

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja - 100 pkt

 

II. Oferty  odrzucone:  brak

III. Wykonawcy wykluczeni: brak

IV. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta od dnia   14.12.2017 r.

 

Do grupy asortymentowej VI- Wyroby garmażeryjne

ZGH ALICJA

Ul. Hrubieszowska 54B, 22-100 Chełm

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert. Oferta spełnia wymogi SIWZ

 

I. Firmy, które złożyły oferty:

 

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lucyna Gołębiowska

Ul.  Radzyńska 5, 20-850 Lublin

 

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja – 98  pkt

 

2. ZGH ALICJA, ul. Hrubieszowska 54B, 22-100 Chełm

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja – 100  pkt

 

3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ZBY-POL Zbigniew Załuski

Ul. Baziaka 1, 37-600 Lubaczów

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja – 62  pkt

 

 II. Oferty  odrzucone:  brak

 III. Wykonawcy wykluczeni: brak

 IV. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta od dnia   14.12.2017 r.

 

Do grupy asortymentowej VII – Owoce, warzywa i produkty owocowo-warzywne i jaja.

HURT-DETAL Aneta Bik

37-700 Przemyśl ul. Zamoyskiego 20

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert. Oferta spełnia wymogi SIWZ.

 

I. Firmy, które złożyły oferty:

 

1. BET-STAR Hurtownia  Owoców i Warzyw Import – Eksport

Beata Stemerowicz,  37-600 Lubaczów ul. A.Mickiewicza 99A

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja – 89 pkt

 

2. HURT-DETAL Aneta Bik

37-700 Przemyśl ul. Zamoyskiego 20

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja – 100 pkt

 

3.  P.P.U.H. EKSPORT-IMPORT „WESELAK” Zenon Weselak

ul. Jagiellonów 2/47, 37-600 Lubaczów

Punkty przyznane ofercie wg kryteriów:

Cena  - 100 %

Łączna punktacja - 96 pkt

II. Oferty  odrzucone:  brak

III. Wykonawcy wykluczeni: brak

IV. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta od dnia 14.12.2017r .

 


 

SPN.271.1.2017                                           Narol, dn. 15.11.2017 r.    

 

Przetarg na dostawę artykułów spożywczych w 2018 roku

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Dostawa artykułów spożywczych do  stołówki szkolnej przy  Szkole  Podstawowej w  Narolu w  2018  roku

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Szkoła  Podstawowa  im. Św. Brata  Alberta w  Narolu,37-610  Narol, ul. Graniczna  11, tel/fax:016-6317131, szkola@spnarol.pl, www.spnarol.pl.

 2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spnarol.pl

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ- formularz  cenowy  produktów. Produkty pogrupowane  w następujących  grupach asortymentowych:

·         Część I - Produkty  mleczarskie

·         Część II - Mięso, produkty  mięsne  i  wędliny

·         Część III - Różne  produkty spożywcze

·         Część IV -  Produkty  głęboko mrożone i  ryby

·         Część  V -  Pieczywo i  wyroby piekarskie

·         Cześć VI - Wyroby  garmażeryjne

·         Część VII - Owoce, warzywa, produkty owocowo-warzywne i  jaja

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 6. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2018r. do  dnia 31.12.2018r.

 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formą: spełnia, nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

ü    Oferta wykonawcy wg wzoru załączonego do dokumentacji przetargowej i podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli.

ü    Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

ü    Aktualny odpis z właściwego rejestru (albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) potwierdzający, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi przetargu, wystawiony z datą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

ü    Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

ü    W zakresie potwierdzenia  niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

8. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryterium oceny ofert - cena – 100%

  Wykonawcy muszą  przedstawić próbki, fotografie  lub  opisy  swoich  towarów. Każdy towar  ujęty w ofercie przedstawionej przez oferenta powinien posiadać opis  składu ilościowego  poszczególnych  składników i  być  zgodny z  Rozporządzeniem Ministra  Zdrowia z  dnia 26  lipca 2016  roku/ Dz. U. poz. 1154/ w  sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach  

10. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ należy składać do dnia 30.11.2017 r. do godziny 1000 w sekretariacie Szkoły  Podstawowej w Narolu, ul. Graniczna  11, 37-610  Narol . Koperta z ofertą winna być opatrzona napisem:

 „ Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych do  stołówki  szkolnej przy  Szkole  Podstawowej w Narolu w  2018 roku.”.

11. Termin związania z ofertą: Termin związania ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 13. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 14.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 16. Specyfikację Istotnych  Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego:

 Szkoła  Podstawowa im. Św. Brata Alberta w  Narolu, ul. Graniczna  11, 37-610 Narol  lub  na  stronie www.spnarol.pl  w  zakładce  przetargi od  dnia 16.11.2017 r.

 

17. Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest:

 Pani Magdalena Rysiowska - Przewodnicząca  Komisji  Przetargowej, tel. 501149284, Pan Wiesław Zdybek - Dyrektor  Szkoły , Pani  Alina  Rogala -sekretarz  szkoły, tel.16 6317131 od poniedziałku do piątku w godz. 800 –1500

 

18. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  30.11.2017r. o godzinie 1100  w siedzibie Zamawiającego.

19. Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 14.11.2017r.

16.11.2017r.  Wiesław Zdybek
(data i podpis zamawiającego)

 Załączniki:

SIWZ  Narol

Formularz cenowy

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Oświadczenie art. 22

Oświadczenie art. 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  STYPENDIAAA

NAUKOWEE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŠWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

 

kolekcja modeli Pana Dyrektora

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urz‘d Miasta i Gminy Narol     Nadlenictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Owiaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

                              © Copyright 2006  SP Narololol. All rights reserved.