www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA

TEATRZYK "ALBERCIK"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

 

     ENGLISH TEACHING   

 

Program ENGLISH TEACHING w Naszej Szkole

1 września 2014 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Uczymy się uczyć” , który będzie trwał do czerwca 2015 roku. Odbiorcą bezpośrednim projektu jest głównie grupa kilkunastu uczniów klas szóstych, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie i pragną rozwijać swoje umiejętności językowe poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego.

 Projekt ma na celu: promowanie nauki języka angielskiego, rozwijanie ciekawości, otwartości i tolerancji wobec kultury anglojęzycznej, rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się w języku angielskim oraz wdrażanie do samodzielności i odpowiedzialności za proces uczenia się języka angielskiego. Projekt wykorzystuje wszystkie możliwe metody i techniki nauczania języka angielskiego: drama, piosenkę, gry językowe, film, elementy kultury anglojęzycznej, IT wspomagając się w dużej mierze gimnastyką mózgu, ćwiczeniami na koncentrację uwagi i pamięci.

Działania zaplanowane w ramach projektu:

1.      Udział w Miejskiej Grze Językowej z okazji Europejskiego Dnia Języków, gdzie uczniowie zetkną się z kilkoma europejskimi językami, m.in. angielskim. będą zmagać się z wieloma zagadkami językowymi i quizami.  

2.     70 godzin zajęć językowych podczas których będą wykorzystywane różnorodne metody nauczania. Oprócz rozwijania kompetencji stricte językowych konieczna jest praca z uczniami nad postrzeganiem samych siebie, wiarą w sukces, docenianiem wartości prawdziwego wysiłku przy równoczesnym stworzeniu odpowiednich warunków uczenia się.

3.     Udział w warsztatach językowych Nauka Bez Granic prowadzonych przez native speakers Program ten integruje nauczanie języka angielskiego z kulturą, sztuką, literaturą, mediami i rozrywką.

4.      Warsztaty dla rówieśników ze  szkoły w Łukawicy oraz warsztaty dla rodziców, w trakcie których bezpośredni odbiorcy projektu podzielą się sposobami skutecznego uczenia się języka angielskiego, zaprezentują najciekawsze pomysły zaczerpnięte z lekcji, wystąpią ze scenkami, prezentacjami multimedialnymi, piosenkami i poprowadzą gry językowe.

5.     Organizacja 2 przedstawień dla dzieci z kl.0

6.     Udział w WOŚP i Szkolnym Dniu Talentów - prezentacja umiejętności artystyczno-językowych uczniów.

 W efekcie zaplanowanych działań oczekuje się, że uczniowie będą chętnie wypowiadać się w języku angielskim, staną się bardziej kreatywni i samodzielni. Będą wykorzystywać swój potencjał językowy, dzieląc się chętnie swoja wiedzą z rówieśnikami równocześnie osiągając sukcesy adekwatne do swoich możliwości.

Projekt „Uczymy się uczyć” realizowany jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Szkoła zapewnia nam sale i sprzęt bez dodatkowych kosztów tzw. wkład własny projektu.

Koordynator projektu

mgr Krystyna Gaczoł

 

 

 

Poprzednie korzyści uzyskane dzięki współpracy z Nidzicką Fundacją Rozwoju „NIDA” i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w ramach Programu English Teaching, który ma na celu wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Priorytetem Programu jest też wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich::

 

1. Udział nauczyciela naszej szkoły w licznych szkoleniach weekendowych „Teaching English Teachers”  i Ogólnopolskich Spotkaniach Nauczycieli Języka Angielskiego „English Teaching Market”

2.    Nominacja  nauczyciela języka angielskiego na Ambasadora Programu English Teaching

3.    Udział nauczyciela w  letnim obozie językowym w  zorganizowanym w ramach Programu English Teaching we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz organizacją WIESCO

4.    Udział uczennicy naszej szkoły Oliwii Adamek w obozie Fundacji NIDAA oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Obóz został zorganizowany przy partnerskim współudziale Fundacji Kościuszkowskiej z Nowego Jorku i Polskiego Komitetu UNESCO.

5.    Możliwość organizacji: „Wakacji z angielskim” w naszej szkole prowadzonych przez Elizabeth Stead – wolontariuszkę z USA

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

 

kolekcja modeli Pana Dyrektora

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urz‘d Miasta i Gminy Narol     Nadlenictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense      Ministerstwo Edukacji Narodowej      Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie      Kuratorium Owiaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

                              © Copyright 2006-2015 SP Narol . All rights reserved.