www.spnarol.pl

 
 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTWAOWEJ W NAROLU     

  SZKOŁA

KOMUNIKATY 

PRZETARGI 

DYREKCJA

NAUCZYCIELE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

PEDAGOG SZKOLNY

PATRON

HISTORIA

UCZNIOWIE

  WYDARZENIA

UROCZYSTOŚCI

IMPREZY

  KONKURSY

PRZEDMIOTOWE

SPORTOWE

  KULTURA

TEATRZYK "ALBERCIK"

  INNE

PRACE UCZNIÓW

GALERIA FOTO  

KSIĘGA GOŚCI  

NAPISZ DO NAS

LINKI

ARCHIWUM

 

 

 

.....:::::  STRONA GŁÓWNA - AKTUALNOŚCI :::::.....

REGULAMIN  ZACHOWANIA UCZNIA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W NAROLU

 

1.     Uczeń przychodzi na lekcję punktualnie.

2.     Wygląd ucznia musi być zgodny z przyjętym wizerunkiem:
chłopcy:
koszulki, T-shirty, koszule, bluzy, spodnie długie  lub w sezonie letnim krótkie do  połowy  uda,dziewczęta: bluzy, bluzki, koszulki, T-shirty nie prześwitujące, bez obszernych dekoltów, przynajmniej do bioder, zabronione jest noszenie odzieży odsłaniającej brzuch i plecy oraz  bluzek na ramiączkach; spódnice nie krótsze niż do połowy uda, spodnie długie lub do połowy uda, ubiór ucznia nie może zawierać obraźliwych znaków graficznych lub napisów, reklam używek, treści zabronionych prawem oraz obrażających uczucia religijne,

  • podczas świąt i uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy w kolorach granatowo-białym, popielato-białym lub czarno-białym,

  • zabrania się noszenia strojów gimnastycznych poza lekcjami wychowania fizycznego,

  • włosy mają być w kolorze naturalnym bez farbowania, wystrzygania oraz dredów, długie włosy powinny być noszone w sposób nie powodujący ograniczenia pola widzenia, paznokcie, czyste, stosunkowo krótkie, bez kolorowych lakierów i zdobień,

  • biżuteria - skromna, bezpieczna, kolczyki tylko w uszach, obowiązuje całkowity zakaz makijażu (z wyjątkiem dyskotek szkolnych) oraz tatuaży, dopuszczalny korektor lub puder w przypadku cery trądzikowej, w szkole obowiązuje obuwie zmienne o  podeszwie spełniającej wymogi bezpieczeństwa i higieny.

Opis stroju i schludnego wyglądu ucznia nie obejmuje wszystkich szczegółów i przypadków. W razie wątpliwości decyzje podejmuje wychowawca klasy, nauczyciel oraz dyrekcja  szkoły.

3. Do szkoły uczniowie nie przynoszą niebezpiecznych przedmiotów (noży, zapalniczek i innych).

4. Uczeń jest zobowiązany przestrzegać zakazu używania na terenie  szkoły  telefonów  komórkowych i  innych  urządzeń elektronicznych  służących do  łączności, odtwarzania  lub utrwalania obrazów i  dźwięku  podczas  pobytu w  szkole z wyjątkiem  sytuacji, kiedy  dane  urządzenie  jest  przedmiotem  potrzebnym w  procesie  dydaktycznym.. W przypadku nieprzestrzegania zakazu telefony będą odbierane i tylko rodzice będą mogli się po nie zgłosić.

5. Uczeń prezentuje swoją postawą kulturę osobistą:

·         nie uczestniczy w bójkach ani ich nie wywołuje, nie jest wulgarny, nie wagaruje, szanuje cudzą własność,

·         odnosi się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, a także do kolegów i koleżanek,

·         jego zachowanie nie zagraża zdrowiu i życiu ludzi go otaczających.

6. Uczeń wykazuje właściwą postawę wobec obowiązków szkolnych:

·         bierze aktywny udział w życiu szkoły, jest koleżeński i uczynny,  jest punktualny i zdyscyplinowany,

·         pracuje na miarę swoich możliwości, jest ambitny, odpowiedzialny i pracowity.

7. W czasie lekcji uczeń przebywa w sali. Zabrania się wychodzenia w czasie lekcji i przerw do pobliskich sklepów.

8. Lekcję kończy dzwonek na przerwę, decyzję o zakończeniu lekcji podejmuje nauczyciel. Uczniowie opuszczają salę lekcyjną za zgodą nauczyciela.

9. Przerwy uczniowie spędzają na kondygnacjach, na których mają następną lekcję lub na placu szkolnym.

10. W czasie pobytu w szkole uczeń dba o swoją własność, a także o mienie szkoły. Nieumyślne szkody zgłasza natychmiast nauczycielowi dyżurnemu lub wychowawcy. Za zniszczenia mienia uczeń ponosi koszty finansowe.

11. Uczeń bezwzględnie podporządkowuje się uwagom nauczyciela dyżurnego.

12. Uczeń nie ma prawa krzywdzić innych. Nie może zastraszać, grozić i wymuszać. Pokrzywdzony ma prawo i obowiązek zgłosić zdarzenie do wychowawcy, nauczyciela dyżurnego, pedagoga lub dyrektora szkoły.

13. W czasie przerw nie wolno biegać po korytarzach, gwizdać, używać słów wulgarnych, wychylać się przez okna, nawoływać czy wyrzucać coś przez nie.

14. W czasie przerw uczniowie nie przebywają w salach lekcyjnych – z wyjątkiem dyżurnych.

15. Po zakończonych lekcjach uczniowie opuszczają szkołę. Osoby dojeżdżające wracają do domów wyznaczonym autobusem. Na odjazd autobusu czekają w świetlicy szkolnej.

16. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad w stosunku do ucznia stosowany będzie system kar obowiązujący w szkole. Zasady  powyższe  zostały  ustalone  podczas  debaty  z udziałem  przedstawicieli  Rady  Rodziców, Samorządu  Uczniowskiego  oraz  Rady  Pedagogicznej  Szkoły  Podstawowej w Narolu w  dniu 20.09.2018 r . Regulamin obowiązuje  wszystkich  uczniów  od   dnia  24.09.2018 r.

Rada  Rodziców

Samorząd  Uczniowski

Rada  Pedagogiczna

 

  STYPENDIA

NAUKOWE

SPORTOWE

IM.POSŁA ZUCHOWSKIEGO

  NAUCZANIE

PLAN LEKCJI

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

STATUT

SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

  DLA NAUCZYCIELI

KARTA NAUCZYCIELA

FUNDUSZ SOCJALNY

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

  NAROL

HISTORIA

ZABYTKI

NAROL W OBIEKTYWIE

LEGENDY NAROLSKIE

 

Wesoły WF

                           

                           

     Gimnazjum w Narolu     Urząd Miasta i Gminy Narol     Nadleśnictwo Narol     MKS Roztocze Narol     Straż Pożarna w Narolu

     Fundacja Pro Academia Narolense     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

 

© Copyright 2023  SP Narol. All rights reserved.